11250. Free 3D Sập gụ, bàn trà đồng kỵ Models Download

11234. Free 3D Sập gụ, tủ chè, bàn ghế sofa đồng kỵ Models Download

Dưới đây là bộ thư viện 3dsmax tổng hợp về các loại bàn ghế sofa, sập gụ, tủ chè, phong cách đồng kỵ được sưu tập bởi 3DZIP

Hi vọng nó sẽ hữu ích đối với anh em đang cần tìm kiếm models cho công trình của mình.

11234. Free 3D Sập gụ, tủ chè, bàn ghế sofa đồng kỵ Models Download

* Note: Tất cả các tài nguyên của trang web này được tải lên miễn phí bởi người dùng. Chúng chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Do đó, tất cả các tài nguyên không được sử dụng cho mục đích thương mại tức là download về bán trên trang khác, nếu không bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu chúng tôi phát hiện được sẽ báo cáo với Google theo điều luật DMCA của Mỹ.

1- File 3dsmax Sập gụ 1

1- File 3dsmax Sập gụ 1
1- File 3dsmax Sập gụ 1

Download

  • FILE SIZE: 32.6 MB
  • PLATFORMS: 3ds Max

2- File 3dsmax Sập Gụ 2

11250. Free 3D Sap Gu 2
11250. Free 3D Sap Gu 2

Download

  • FILE SIZE: 14.2 MB
  • PLATFORMS: 3ds Max

3- File 3dsmax Sập Gụ 3

3- File 3dsmax Sập Gụ 3
3- File 3dsmax Sập Gụ 3
3- File 3dsmax Sập Gụ 3
3- File 3dsmax Sập Gụ 3

Download

  • FILE SIZE: 11.5 MB
  • PLATFORMS: 3ds Max

4- File 3dsmax bàn trà

11250. Free 3D Ban Tra
11250. Free 3D Ban Tra

Download

  • FILE SIZE: 33.3 MB
  • PLATFORMS: 3ds Max
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More