3D Decorative Plaster Model 188 Free Download

3D Decorative Plaster Model 188 Free Download

Đây là mô hình chi tiết thạch cao tân cổ điển với rất nhiều chi tiết khác nhau từ chi tiết phào chỉ, đầu côt, cột đến các chi tiết con tiện.

Thư viện này bao gồm cả file 3dsmax và file autocad. Dung lượng bộ thư viện này là gần 8GB

READ MORE
1 of 498

Download về giải nén ra và sử dụng miễn phí

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.